This site doesn’t support the browser you are using - internet explorer. Please use Chrome, Safari, Firefox or Edge browser.

Fra vugge til krukke – livsfaser og forbrug

På lager
SKU
1569
495,00 kr

En ny bog fra pej gruppen er udkommet

Seks stjerner ud af seks 
“Fra vugge til krukke” er netop blevet anmeldt i Børsen.

Vil du gerne kunne forstå dine kunder bedre? Eller udvikle bedre og mere relevante produkter og kommunikation?

Bogens forfatter Louise Byg Kongholm giver et eksempel: En kvinde på 27 år kan være single, i parforhold, gift eller skilt. Hun kan være uden børn, være gravid, have flere børn. Hun kan være studerende, være i lære eller have et job. Det, at hun er 27 år, siger intet om hendes forbrug – af tid eller penge.

Indhold:

  • Præsentation af kvalitativ livsfasemodel
  • Argumentation for modellens relevans og præcision
  • 17 livsfaser i udviklings- og forbrugsperspektiv
  • Mere end 20 eksterne bidrag
  • 584 siders tekst, tegninger, infografikker mv.

Er du studerende? Bogen kan købes til studiepris her

I 2007 udkom den første bog om livets 17 faser med fokus på forbruget i de store livsfaseskift og i de respektive livsfaser. De 17 livsfasers grundtanke var, at de klassiske kvantitative segmenteringsmodeller baseret på køn og alder ikke gav den ønskede referenceramme til at forstå forbrugerne, og at der var behov for en mere kvalitativ og intuitiv model, der afspejlede reel forbrugeradfærd.

Med udgangspunkt i at livsfaser, og ikke mindst overgangen fra én livsfase til den næste, påvirker forbrugeradfærden, var modellens grundlæggende idé, at produkter og kommunikation med fordel kan tage udgangspunkt i forbrugerens livsfase og skiftene mellem disse.

Den menneskelige udvikling kan defineres som en proces, der kan opdeles i en række faser.

Livsfaserne defineres af biologiske, psykologiske, sociale og kulturelle milepæle samt familiestatus.

Overgangene mellem faserne er den udløsende faktor for forbrugsmønstre og -motiver.

Udgangspunktet for research- og skrivearbejdet i 2007 var at få styr på, hvor mange distinkte forbrugslivsfaser, der reelt var tale om, og hvordan forbruget så ud mellem og i livsfaserne. I den første bog blev der derfor brugt en del researchtid og bogsider på at studere eksisterende livsfasemodeller, inden de 17 blev udvalgt. Dengang handlede det om at sikre nok baggrundsmateriale og referencer til at underbygge validiteten af den valgte 17-fasede model.

Her i 2020, 13 år efter første bog, er der ikke grund til at foretage samme research og validering, da modellen har været grundlag for utallige konsulentprojekter, er blevet brugt i undervisning på mange uddannelsesinstitutioner, er implementeret som grundmodel i mange virksomheder og i det hele taget er bredt accepteret som en kvalitativ tilgang til segmentering.

Livsfasetankegangen er i dag for de fleste et af de mest logiske og naturlige værktøjer til forståelse af, hvordan livet, behov og forbrug ændrer sig. For mange har det været en aha-oplevelse at opdage og arbejde med modellen, da den både er intuitiv og simpel, men rammer mere plet end andre modeller.

Vis hele beskrivelsen