This site doesn’t support the browser you are using - internet explorer. Please use Chrome, Safari, Firefox or Edge browser.

Trendsociologi v. 3.0 dansk

På lager
SKU
1571
400,00 kr.

Trendsociologi v. 3.0 dansk

I bogen 'Trendsociologi v. 3.0' får du konkrete redskaber og metoder, så du selv kan spotte, afkode, sortere og reagere på trends.

Fra at være en mystisk branche, hvor nogle i begyndelsen troede, at det var heksekunst blandet med overnaturlige evner, når man forudsagde trends, så er det i dag en naturlig disciplin i brancher som mode, interiør, fødevarer, medier, reklame, rejser, kommunikation, detail og nethandel samt medicinog sundhedsbranchen. I dag står næste generation i spidsen for udviklingen – både som virksomhedsejere, selvstændige konsulenter, forfattere, inspiratorer og kommunikatører.

Mange er udsprunget af eller har trådt deres barnesko i primært to virksomheder i Danmark; Instituttet for Fremtidsforskning i København og pej gruppen i Herning, mens flere store organisationer og bureauer har udviklet egne trend- og indsigtsafdelinger. Denne bogs udgiver er pej gruppens forlag. pej gruppen er den største kommercielle aktør i trendverdenen i Nordeuropa, i top 5 i verden og arbejder i dag i alle ovenstående brancher. Men det startede med mode- og møbelindustrierne i Midtjylland og er så vokset til langt flere brancher. De hurtige industriers behov blev i løbet af 80’erne og 90’erne også til andre branchers behov. Og i takt med udbredelsen af internettet og større adgang til viden, samt større generel gennemsigtighed, blev både forandringstakten, kravet om fornyelser, forbedringer, udvikling og innovation skruet op i snart sagt alle brancher.

Forståelsen af trends kan være en afgørende konkurrenceparameter. Hvis man har overblik over og kan forstå de trends, der er på vej – og er i stand til at reagere på dem – kan man nå at tilpasse sine produkter, servicer, design og kommunikationen og sikre sig en højere sandsynlighed for succes. Det er især livsstilsbrancherne, der har behov for at være på forkant med trends for at sikre, at de rammer plet i en forbrugerdrevet verden, hvor forandringshastigheden er meget høj.

 

 

På engelsk? Også muligt at købe bogen med engelsk tekst: Trend sociology v. 2.0 English version

 

Hvad er formålet med bogen?

Formålet er at afmystificere begrebet trendsociologi og at give en konkret og grundig introduktion til selve begrebet trend, fjerne noget af tvetydigheden og aflive myterne.

Denne bog giver et indblik i teorier, arbejdsmetoder og modeller, så alle kan blive klogere – og måske også lave en selvtester på, hvor dygtig man selv er som trendforsker. Bogen er nummer fire i rækken af bøger om trendforskning udgivet af pej gruppen og benyttes af teoretikere og praktikere i hele Norden.

 

Er der mening med galskaben?

Trends er flygtige og foranderlige og fremstår ofte uigennemskuelige og uhåndterbare – mest af alt fordi de oftest er strømninger, der ikke kan kvantificeres eller dokumenteres. Men der er en mening med galskaben. Viden om trends kan sikre, at man lancerer det rigtige produkt på det rigtige tidspunkt med den rigtige kommunikation og i den rigtige indpakning. Udgangspunktet for at arbejde med trends er derfor en iboende nysgerrighed og en forståelse af den sammenhængende udvikling, som præger verden, samfund, kultur, tidsånd, værdier, livsstil og forbrug.

 

Hvem kan læse bogen?

Indholdet er af bred karakter og kan således læses af alle, der påvirkes af, arbejder med og har interesse i trends og samfundsudvikling. Indholdet befinder sig i et brydningsfelt mellem teori og praksis og er krydret med rigelige mængder erfaring.

Der er både tung teori, konkrete anvisninger, masser af inspirationskilder samt processer, metoder og værktøjer i denne bog. Målet er at gøre læseren i stand til at takle begrebet trend, teoretisk såvel som praktisk, og svare på de følgende spørgsmål: Hvordan opstår en trend? Hvorfor opstår en trend? Hvad er en trend i det hele taget? Hvad kan en trend bruges til? Og hvordan identificerer og reagerer man på den?

 

Et par ord fra forfatterne

”Som trendforsker afkoder jeg hele tiden tidsånd og forbrugeradfærd for at have styr på, hvad der sker omkring os. Dette kobler jeg sammen med de trends, der ligger og venter forude – både de store trends, der kan have langsigtede konsekvenser, og de små trends, der skal omsættes til produkter og servicer nu og her. Det teoretiske og praktiske grundlag i denne bog er afgørende for dette arbejde.” - Louise Byg Kongsholm

Få løbende updates ved at følge med Louise Byg Kongsholm på LinkedIn 

“At arbejde med at forstå potentielle fremtider kræver en stor portion empati. Du skal være i stand til at sætte dig ind i, hvad mennesker ønsker og har brug for – lige nu og om flere år. Og du skal være vågen. Jeg er konstant på jagt efter nye potentialer og trends på min vej. Det kan både være online, når jeg er ude at rejse, ved at snakke med mennesker eller ved at gå på opdagelse i min egen by. Det er svært at se det nye, når øjet først har vænnet sig til det, man ser. Og så er kunsten er at vælge, hvilke muligheder man skal springe på, og hvilke man skal lade andre om. Det er i spændingsfeltet mellem foresight, design og strategi, at virksomheder kan finde værdi og konkurrencefordele.” -  Cathrine Gro Frederiksen